Suunnistuskoulutus 15.06.2005

Suunnistuksen perusteita käytiin läpi jäsenille tarkoitetulla suunnistuskurssilla Kauniaisissa. Jo perinteiseen malliin Iltsu oli järjestänyt oivalliset luokka- ja huoltotilat tapahtumaa varten. Kurssi aloitettiin luokkatiloissa pidetyllä oppitunnilla, jonka aiheena oli kompassin ja kartan käyttö. Teoria ja perusteet saatiin tutuksi muutamien harjoitteiden kautta ja varsin pian voitiinkin siirtyä jo ulos maastoon todelliseen ympäristöön. Yllättävän paljon keskustelua herättivät rastimääritteet ja niiden loogisuus.

Kurssilaiset oli jaettu maasto-osiolla kahteen ryhmään, jotka liikkuivat itsenäisesti toteuttaen omia koulutussuunnitelmiaan. Yhden ryhmän tavoite oli hankkia varmuutta kartan lukemiseen ja kompassin käyttöön suunnistuksen apuvälineinä, ja siten parantaa kurssilaisten mahdollisuuksia suunnistaa itsenäisesti maastossa. Tämä ryhmä oli tarkoitettu kurssilaisille, jotka eivät olleet hankkineet runsaasti kokemusta suunnistamisesta. Toisen ryhmän toiminnan pääpaino oli reitinvalinnat ja suunnistukselliset ratkaisut. Tähän ryhmään hakeutuivat ensisijaisesti aikaisemmin suunnistusta itsenäisesti harrastaneet kurssilaiset, joilla oli halu keskustella ja vaihtaa kokemuksia erilaista suunnistustaktisista kuvioista.

Jatkossa vastaava tilaisuus voidaan järjestää mikäli halukkaita ilmoittautuu. Valmennusta on myös saatavilla kesän suunnistustapahtumien yhteydessä. Tällöin voidaan järjestää niin perusopetusta kartan ja kompassin käytöstä kuin myös reitinvalintatekniikasta.